FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

FaR®-verksamhetens syfte är att stimulera till en ökad fysisk aktivitet och den bygger på ett samarbete mellan vården och föreningslivet. Detta innebär att exempelvis vårdcentraler, sjukgymnaster, kiropraktorer m.fl. kan skriva ut recept på fysisk aktivitet till sina patienter. Undersökningar visar att om man regelbundet bedriver någon fysisk aktivitet och samtidigt får en handledning av medicinsk personal så bidrar detta till att patienter snabbare kommer tillbaka till ett friskare liv som i sin tur förebygger och behandlar en mängd olika sjukdomar. Alla människor mår bra av fysisk aktivitet och åldern spelar ingen roll, alla kan spela gammal som ung.

Fysisk aktivitet kan istället användas för eller som ett komplement till annan behandling, exempel behandling med läkemedel. Fråga alltid din läkare om råd vad det gäller läkemedel och sluta aldrig på eget bevåg. Här följer några sjukdomar/tillstånd där fysisk aktivitet kan användas i behandlingen: Artros, astma, benskörhet, blodfettsrubbningar, cancer, fönstertittarsjuka, demens, depression, diabetes (typ 1 el 2), hjärtsvikt, högt blodtryck, kranskärlssjukdom, kronisk njursjukdom, ledgångsreumatism, mag- och tarmproblem, metabola syndromet, MS, Parkinsons sjukdom, ryggbesvär, smärta, stress, stroke, yrsel- och balansrubbningar, ångest, övervikt och fetma.

Vi vill hjälpa alla och vi kan göra skillnad för många!


För mer information

Henrik Nilsson
042 – 300 90 99