Styrelsemöten under 2017
10 mars, kl. 08.15
18 mars, kl. 14.30 – Årsmöte och Konstituerande möte!
19 maj, kl. 08.15
18 augusti, kl. 08.15
1 december, kl. 08.15

Styrelsemöten under 2018
17 mars, kl. 14.30 – Årsmöte och Konstituerande möte!

Har du något som du vill att styrelsen tar upp på deras kommande möte?
Kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller klubbchef.