Styrelsemöten under 2017
10 mars, kl. 08.15

18 mars, kl. 14.30 – Årsmöte och Konstituerande möte!

19 maj, kl. 08.15
18 augusti, kl. 08.15
20 oktober, kl. 08.15

Har du något som du vill att styrelsen tar upp på deras kommande möte?
Kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller klubbchef.