Styrelsemöten

Årsmöte för 2021

Kommer att ske digitalt lördagen den 13/3.

Har du något som du vill att styrelsen tar upp på deras kommande möte?
Kontakta någon av styrelsemedlemmarna.