Styrelsemöten

Årsmöte för 2020 ej bestämt datum ännu.

Har du något som du vill att styrelsen tar upp på deras kommande möte?
Kontakta någon av styrelsemedlemmarna.