Boka bana

Här kan du Boka banor. Vi har två stycken tennisbanor inomhus (Proflex PU Supreme) och två stycken banor utomhus.
All banbokning sker via klubbens onlinebokningssystem, som du når genom att trycka på länken:    

 Boka Bana

Vi har många som skaffat tagg för att komma in i hallen och spela tennis då hallen är obemannad. All inloggning följa vi genom att ta ut inloggningsrapporter, vilka vi jämför med bokade tennistimmar. Vid ett flertal tillfällen har vi tyvärr upptäckt inpassage av personer, där vi inte hittat motsvarande tidbokning på banan. Vid några tillfällen har tränarna träffat spelare på banan, där ingen bokning finns i systemet. Det innebär att dessa spelare utnyttjat sin inloggningstagg utan att boka bana och på så sätt spelat ”gratis”. Detta har framförallt inträffat på helger då hallen är obemannad och då det finns lediga timmar att boka. Vi kommer kontinuerligt att följa upp inloggade personer och jämföra med att det finns motsvarande bokad bantid. Hittar vi ingen bokad bantid kommer vi att kontakta denna/dessa personer för att utkräva en förklaring och som en sista åtgärd avprogramera taggen. Vänligen respektera hallens regler, Styrelsen och personalen.

För in passage till hallen krävs ”tagg” på tider då hallen är obemannad under kvällar och helger. Klubben tar ut en engångskostnad (100 kr) för köp av tagg. Den kan köpas när personal är på plats, vilket är helgfria vardagar mellan 8.00 – 15.30.