Multihallen

Bokning av multihallen:
För att boka multihallen tar man kontakt med Helsingborgs stad på tel. 042/106150.
Där gör man bokning på http://fri.helsingborg.se/bokning/(ejfasta tid) eller via fritid.ih@helsingborg.se

 

Priser:
Lagsport, kalas etc.  585:-/tim.
Badminton 110:-/tim. per bana.