villkor

Anmälan
Anmälan till träning kan göras via anmälan till tränare eller via anmälningsformulär på Ödåkra tennisklubbs hemsida. Anmälan är bindande och avser respektive termin. Avanmälan meddelas senast veckan före terminsstart i annat fall debiteras 50% av terminsavgiften.

E-mailadress
Spelaren/målsman förbinder sig att ange giltig och aktiv e-mailadress i samband med anmälan till träning. ÖTK använder denna adress för all kommunikation gällande träningsverksamhet och fakturering. Spelaren/målsman åläggs att meddela ändringar av ny e-mailadress.

Träningstider
ÖTK meddelar träningstider och annan information på sin hemsida, www.odakratennis.se
Terminsstart meddelas på hemsidan. Spelaren/målsman är själv skyldig att ta reda på sina träningstider och terminsstart i de fall informationen inte nått spelaren.

Träningsavgift
Träningsavgiften ska betalas senast förfallodag på faktura. Detta gäller även om man inte är närvarande på alla träningar. Således återbetalas inte träningsavgift vid sjukdom, skador eller andra skäl till frånvaro annat än i undantagsfall som redovisas nedan.
Spelare som inte betalar enligt instruktion nekas fortsatt spel.
Faktura gällande träningsavgift skickas till uppgiven e-mailadress, vid betalningspåminnelse tillkommer förseningsavgift

Återbetalning av träningsavgift
Återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften kan göras i följande fall under förutsättning att ÖTK erhåller skriftligt besked om detta till info@odakratennis.se
– Om långvarig sjukdom/skada uppstår och ÖTK har möjlighet att sätt in annan spelare på denna plats
– Barn 12 år och yngre har möjlighet att prova på en gång och sedan säga upp sin plats om barnet ej önskar fortsätta. Detta ska meddelas samma dag som träningstillfället sker. Betalning endast för spelade träningstillfällen.

Inställda träningar
Spelare accepterar att enskilda träningar kan ställas in p.g.a seriespel eller andra aktiviteter och ersätts inte.

Medlemsavgift
Spelare ska vara medlem i Ödåkra tennisklubb för att kunna få delta i träningsverksamheten.
Medlemsavgiften påförs på vårterminens faktura vid varje nytt verksamhetsår.

Villkor fastställda av styrelsen 20230116