Happy-metoden

Happy-metoden
Något som gör Ödåkra Tennisklubb unik, är det pedagogiska utbildningssystemet; Happy-metoden. Metoden baseras på fyra utbildningsnivåer av en visuell utbildningspyramid. Vi har röd-, orange-, grön– och gul nivå. Varje nivå består av ett visst antal kunskapsblock, och varje block i de tre första nivåerna utgörs av teknikinlärning.
Vi arbetar med horisontell Inlärningen, vilket innebär att vi utbildar på kunskapsnivåns alla delar så att spelaren får en gradvis jämn färdighet, och inte lär sig en teknik i taget.
Happy är ledstjärnan som leder spelaren genom de olika nivåerna.

Tennis har aldrig varit enklare eller roligare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *