Röd nivå

Röd nivå
På röd nivå som är vår första nivå, är det viktigast att barnen har roligt och känner sig delaktiga.
Här lär sig spelaren ordningsregler, spelregler och tennisens grundteknik.
Den boll som används är röd och går 75% långsammare än en vanlig gul tennisboll.
Detta är viktigt eftersom det hjälper spelaren att få till rätt teknik.
Till vår hjälp har vi tekniktavla, träningskompendium och kunskapshäfte.

Hur länge skall man spela på röd nivå innan man går över till orange nivå?
För att uppnå bästa möjliga utveckling är viktigt att man inte går upp till nästa nivå för fort.

Kompendiet går även att köpa i receptionen för 60 kr.