Appspel

Svep dig igenom alla nivåer i detta appspel som bygger på Ödåkra Tennisklubbs unika tennisturnering Happy Sprint.

Precis som i den riktiga tävlingen Happy Sprint, har spelet 4 nivåer; röd-, orange-, grön och gul nivå.

Du spelar i Ödåkra Tennisklubbs röda och svarta färger. Klubblåten utgör musiken i spelet. Happy och tävlingens medaljer är representerade.

Ödåkra Tennisklubb gör en unik satsning för att locka ungdomar till tennisklubben. Tillsammans med en spelutvecklare har klubben tagit fram ett spel som är anpassad efter klubbens riktiga tävling Happy Sprint. Syftet är att ungdomar som börjar spela tennis i mobilen bygger upp ett intresse och testar på tennis i verkligheten.

Detta är första gången som en ideell idrottsförening utvecklar ett spel för att locka ungdomar till fysisk aktivitet. Anledningen till varför Ödåkra Tennisklubb utvecklar ett spel bygger på två omfattande marknadsundersökningar som genomfördes av klubben 2016. Den ena undersökning visar att 69,3 % av respondenterna kan tänka sig prova på en ny sport efter att ha spelat ett roligt sportspel. Undersökningen visar även att tolvåringar är de som spelar mest timmar i snitt i veckan (8,59 timmar/veckan). Den andra undersökningen visar att ungdomar väljer att träna mer på egen hand istället för att idrotta i en förening, de slutar alltså inte att idrotta utan söker sig till andra former av träning, exempelvis spontanidrott.